Dovedite prijatelja

Dovedite prijatelja

Ako ste već bili naš gost i želite nas ponovno posjetiti, povedite nekog od svojih prijatelja koji nas još nije upoznao. Oboje ćete dobiti popust: 50€ za vas i 50€ za vaše prijatelje.

Što više novih prijatelja dovedete, skupljate više popusta.


Uvjeti:

Ponuda vrijedi samo za rezervacije od minimalno 1 tjedna boravka. Vrijedi za sve smještajne jedinice. Popust od 50€ odobrava se za svaku rezervaciju nove obitelji koju preporuči postojeći gost.

Korisnik može prijaviti nove obitelji i ostvariti pravo na popust samo ako je već boravio prethodnih godina u hotelu Manora i ima aktivnu rezervaciju za nadolazeću sezonu. 

Nova obitelj mora imati vlastitu rezervaciju i nije prije boravila u hotelu Manora.

Zahtjev za popust se mora podnijeti u trenutku rezervacije.

Ponuda se može kombinirati s ostalim popustima.

Ne vrijedi za grupe.