Energetska obnova hotela Manora-Nerezine, otok Lošinj


Kratki opis projekta (operacije)

Hotel Manora nalazi se u Nerezinama na otoku Lošinju i raspolaže sa 22 dvokrevetne sobe. Hotel je godišnje otvoren za poslovanje 6 mjeseci (travanj – rujan) a započeo je s poslovanjem 2005. godine. Analizom postojećeg stanja zaključeno je da je hotelu nužno ulaganje u poboljšanje energetske učinkovitosti kako bi hotel mogao optimizirati poslovanje i smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

Kao energetska troškovna cjelina sastoji se od podruma, prizemlja, 1. i 2 kata. Ukupna bruto površina objekta je 1.368,89 m2. U podrumu su smješteni dodatni sadržaji (trim kabinet, sauna, solarij, prostor za masažu), spremište i kotlovnica. U prizemlju je Recepcija, uredi, sanitarije, lift, 4 dvokrevetne sobe, restoran i kuhinja, prostorije za osoblje i šank. Na 1. katu je 12 dvokrevetnih soba i spremišta dok je na drugom katu 6 dvokrevetnih soba.

Jedan od glavnih izazova koji će se riješiti ovim projektom je povećana potrošnja energije radi dotrajale fasade koju je potrebno obnoviti i sanirati u vidu hidro i termoizolacije čime će se ostvariti značajna ušteda u potrošnji energije objekta. Novu fasadu činit će kamena vuna debljine 10,10 cm, rabic mrežica, dva sloja polimernog- cementnog ljepila te silikatna žbuka 0,20 cm. Na postojeću fasadu postavit će se ETICS fasadni sustav, koji se sastoji od ljepila za kamenu vunu, zatim sloj, 10,00 cm debljine, paropropusne i negorive kamene vune koja se dodatno mehanički pričvršćuje tiplama, ljepilo za armiranje sa armaturnom rabic mrežicom i ljepilo za gletanje te impregnacija i silikatna završna žbuka veličine zrna 2,00 mm. Realizacijom nove fasade hotela Manora dobit će kvalitetno rješenje s izvrsnom toplinskom i zvučno izolacijom čime će se ostvariti značajne uštede na potrebnoj energiji za grijanje i hlađenje cjelokupnog prostora. Novim stanjem tj. nakon toplinske izolacije fasade potrošnja proračunske godišnje potrebne energije za grijanje (Qh,nd) smanjuje se za više od 50%. Proračunska isporučena energija (Edel) ovom mjerom smanjiti će se 13% s obzirom na uzete tehničke sustave u proračun. Isporučena potrošnja energije nakon provedbe mjere toplinske izolacije fasade u zgradi prema instaliranim potrošačima i iznositi će 136.138,02 kWh. Sukladno navedenom ukupne uštede isporučene energije nakon provedbe mjere toplinske izolacije fasade prema instaliranim potrošačima i iznosit će 10.196,98 kWh.

U sklopu projekta također je predviđena je instalacija sunčane elektrane 30 kW koja će se smjestiti na krov hotela te na nadstrešnice na parkingu objekta. Fotonaponski sustav sastojat će se od 96 zasebnih fotonaponskih modula svaki snage 300 W koji će biti postavljeni na aluminijskim podkonstrukcijama. Sunčana elektrana sa svojih 96 modula i 3 fotonaponska izmjenjivača bit će raspoređena tako da će se 28 modula nalaziti na većem krovu sa orijentacijom jug, spojeni na inverter 1. Moduli će biti raspoređeni u dva reda sa po 14 modula u jednom redu. Na manjem krovu, također s orijentacijom na jug, nalazit će se 16 modula u jednom redu. Na manjem krovu sa orijentacijom na zapad nalazit će se 16 modula spojenih na inverter 2 kao i 16 modula na južnoj strani. Ostatak od 36 modula nalazit će se na 3 nadstrešnice za automobile spojenih na inverter 3, po dva reda od 18 modula. Razvodni ormar sunčane elektrane sa svom pripadajućom opremom i zaštitom bit će smještena u neposrednoj blizini tj. u istoj prostoriji kao i postojeći GRP. Moduli sunčane elektrane bit će orijentirani 17% u smjeru zapada i 83% prema jugu, pod nagibom od 30 stupnjeva u smjeru orijentacije. Instalacijom sunčane elektrane na krovu hotela i na nadstrešnicama parkinga količina obnovljive energije u isporučenoj energiji povećati će se za 36.350 kWh.

Realizacijom projekta u vrijednosti od 774.948,50 HRK i u trajanju od 7 mjeseci hotel Manora ostvariti će uštede od 46.546,98 kWh, emisija CO2 će se smanjiti za 11,61 t/god a sve uz istu količinu pruženih usluga čime će biti ostvareni ciljevi ovog javnog poziva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Daljnjim razvojem i kontinuiranim rastom turističke potražnje, poglavito smještajnih kapaciteta visoke kategorije kakav je i hotel Manora, kao glavni problem s kojim se hotel susreće je, uz sezonsko poslovanje, kontinuirano povećanje potrošnje energije. Kako bi se problem riješio nužno je izvršiti ulaganje u objekt kako bi se smanjila količina energije isporučene iz distribucijske mreže u vidu električne energije te konvencionalnih izvora u vidu lakog lož ulja s jedne strane i povećati količinu energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije u vidu solarne elektrane.

Dotrajalost fasade predstavlja jedan od glavni razloga gubitka energije i povećane potrošnje energije. Vanjski zidovi sastoje se od vapneno-cementne žbuke, šupljih blokova od gline debljine 30 cm i vapneno-cementne žbuke koja ne zadovoljava uvjete kvalitetne toplinske i hidroizolacije. Toplinska energija za grijanje dobiva se iz kotlovnice u kojoj su smješteni dizalica topline te kotao na ekstra lako loživo ulje. U objektu je instaliran toplovodni razvod te parapetni i stropni ventilokonvektori u svim prostorijama dok se u sanitarijama i pratećim prostorijama nalaze radijatorska ogrjevna tijela (člankasti i radijatori tipa ljestve). Sustav hlađenja koristi dizalicu topline koja je smještena u kotlovnici te je kroz hotel instaliran razvod hladne vode te parapetni i stropni ventilokonvektor koji se nalaze u svim prostorijama. Sustav pripreme potrošne tople vode za cijeli kompleks koristi centralnu pripremu potrošne tople vode. U ljetnom periodu toplinska energija za pripremu potrošne tople vode dobiva se sa rekuperatora otpadne topline s dizalice topline preko izmjenjivača, a zimi pomoću kotla na ekstra lako lož ulje. Sustav rasvjete kao još jednog značajnog potrošača sastoji se od LED sijalica, T5 fluorescentnih sijalica te štednih CFL sijalica.

Kako bi se navedeni problemi s kojima se susreće hotel Manora riješili potrebno je ulaganje u aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti. Realizacijom projekta provesti će se 2 mjere: obnova cijele ovojnice grijanog prostora zgrade i postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca. Izvršit će se toplinska izolacija fasade i instalacija fotonaponske elektrane koja će uz optimalnu kombinaciju obiju mjera ostvariti ušteda isporučene energije za 31,81%.

Dotrajala fasada zamijeniti će se novom učinkovitijom te će se kao dodatna toplinska zaštita zidova izvoditi ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploča ili lamela od kamene vune koji po svemu zadovoljava uvjete HRN EN 13500. Kao izolacijski element koristit će se kamena vuna koja svojim svojstvima toplinske i zvučne zaštite, protupožarnosti (negorivi proizvod)kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja plijesni i gljivica), dugovječnosti, zanemarivog toplinskog rada, veće otpornosti na udar (udar tuče) te mogućnosti lakšeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije omogućava najveću maksimalnu uštedu. Kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom koristiti će se ekstrudirani polistiren koji se linijski i točkasto lijepi o podlogu. Ukoliko postoji zid ispod razine tla dodatno će se mehanički zaštićuje čepićastim trakama. Kako bi se smanjila potrošnja električne energije iz mreže ugraditi će se sunčana elektrana 30 kW koja će biti postavljena na krovu objekta te na nadstrešnicama na parkingu. Ugradnjom sunčane elektrane povećati će se udio obnoviljivih izvora energije za 25% dok će se potrošnja smanjiti za 36.350 kWh. Upravo činjenica da otok Lošinj u prosjeku ima više od 2.800 sunčanih sati godišnje dodatno opravdava odluku projektanta i investitora da krenu u realizaciju ove investicije.

Kombinacijom toplinske izolacije ovojnice i instalacijom fotonaponske elektrane dobiva se energetski učinkovit objekt sa smanjenim troškovima za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Postiže se veća ugoda boravka u objektu. Realizacijom projekta ostvariti će se ušteda isporučene energije od 31,81% odnosno 46.546,98 kWh ( sa trenutnih 146.335,00 kWh na 99.788,02 kWh) te će se ostvariti smanjenje isporučene energije ugradnjom opreme za korištenje obnovljivih izvora energije za 36.350 kWh. Prije realizacije projekta emisija CO2 bila je 36,86 t/god što će se smanjiti za 11,61 t/god i iznositi će 25,25 t/god . Sukladno navedenom realizacijom projektnih aktivnosti i provođenjem mjera ostvarit će se glavni cilj natječaja koja će utjecati na povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru turizma i trgovine uz pružanje jednake količine usluga.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)


Mikro i malo poduzeće - Mjere energetske učinkovitosti - 65%+
Ukupna investicija401.841,00 Kn
Postotak65%
Bespovratna sredstva261.195,65 Kn
Vlastita Sredstva140.644,35 Kn
Mikro i malo poduzeće - Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije - 80%
Ukupna investicija233.989,50 Kn
Postotak80%
Bespovratna sredstva187.191,50 Kn
Vlastita Sredstva46.797,90 Kn
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije – 85%
Ukupna investicija68.200,00 Kn
Postotak85%
Bespovratna sredstva57.970,00 Kn
Vlastita Sredstva10.230,00 Kn
Upravljanje projektom i administracija i/ili promidžba i vidljivost – 85%
Ukupna investicija50.250,00 Kn
Postotak85%
Bespovratna sredstva42.712,50 Kn
Vlastita Sredstva7.537,50 Kn
 

UKUPNO

Ukupna sredstva754.280,50 Kn
Postotak78,75%
Bespovratna sredstva549.070,75 Kn
Vlastita sredstva205.209,75 Kn

Razdoblje provedbe projekta


01.01.2014 do 30.06.2021.

Kontakt osoba za dodatne informacije


Ronald Spišić

hotelmanora@gmail.com